Voorschotnota's / betalingsregelingen

Indien werkzaamheden gewenst of noodzakelijk zijn, zal de betreffende advocaat (na het gratis spreekuur) een voorschotnota verzenden, waarmee de eerste vier te werken uren in rekening worden gebracht.
 
Indien de werkzaamheden het voeren van een gerechtelijke procedure inhouden, zal de advocaat bovendien de door de Rechtbank, gemeente of deurwaarder in rekening te brengen griffierechten, legeskosten of deurwaarderskosten bij wege van voorschot in rekening brengen.
 
Slechts na betaling van deze eerste voorschotnota's zal de advocaat daadwerkelijk werkzaamheden kunnen gaan verrichten. Na de eerste voorschotnota zal telkens na ongeveer vier uur aan werkzaamheden opnieuw gedeclareerd worden. Op deze manier wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van het reeds door u betaalde bedrag en wordt u niet achteraf geconfronteerd met een hoge nota. De voorschotnota's zullen met de laatste (eind)nota verrekend worden, waarbij tevens op verzoek een urenspecificatie wordt toegezonden.
 
Uiteraard is het in sommige gevallen mogelijk een betalingsregeling te treffen met ons kantoor. Betalingsregelingen worden overeengekomen met onze chef de bureau en bestaan uit maximaal drie maandelijkse termijnen.