Gesubsidieerde rechtshulp

Raad voor Rechtsbijstand Inkomensnormen per 1 oktober 2013

Wanneer u recht hebt op een tegemoetkoming in de advocaatkosten, geldt: hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe meer u zelf moet betalen. U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 25.800 (voor alleenstaanden) of € 36.400 voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Doet u geen belastingaangifte, dan gaan we uit van uw belastbare inkomen. Tevens gelden er voorwaarden aan de hoogte van uw eigen vermogen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar www.rechtsbijstand.nl. 

Hardheidsclausule ten aanzien van de eigen bijdragen personen- en familierecht

Laat uw financiële situatie niet toe dat u deze eigen bijdrage kunt betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor verlaging naar de eigen bijdrage die voor de overige toevoegingen geldt. Dit kan met de betreffende advocaat nader besproken worden. 
 
Korting op de eigen bijdrage
Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53 op deze eigen bijdrage. Het juridisch loket is bereikbaar op telefoonnummer: 0900-8020.