Tarieven

In beginsel worden de uren bij cliënt in rekening gebracht tegen
een uurtarief dat afhangt van de omvang en het belang van de zaak.
Het uurtarief varieert van € 150 tot € 220 exclusief 21% BTW.
 
Bij aanvang van de opdracht wordt hierover per zaak een afzonderlijke
opdrachtovereenkomst gesloten met de opdrachtgever c.q. cliënt.
 
Bij het vaststellen van het uurtarief in die opdrachtovereenkomst werkt
de betrokken advocaat volgens de "Leidraad Uurtarieven".

Voor particulieren

Leidraad uurtarieven
Gesubsidieerde rechtshulp
Arrangementen

Voor bedrijven

Leidraad uurtarieven
Arrangementen

Voor particulieren en bedrijven

Voorschotnota's / betalingsregelingen
Algemene voorwaarden