Leidraad uurtarieven

Het uurtarief voor bedrijven, ondernemingen of instellingen varieert van € 170 tot € 220 per uur, exclusief 21% BTW, afhankelijk van het belang van de zaak.
 
In geval van incasso van geldvorderingen kan het uurtarief, indien gewenst, worden vastgesteld aan de hand van een aparte tabel. Het uurtarief is alsdan steeds een percentage van het te incasseren bedrag.
 
Het percentage wordt lager naar mate de hoogte van de vordering toeneemt. Over de eerste € 5.000 bedraagt het tarief een percentage 15% van de vordering. Over het meerdere tot € 10.000 wordt een percentage gehanteerd van 12%, over het meerdere boven € 10.000 een percentage 10%, et cetera.