Partneralimentatie

Deze procedures doen zich voor indien, na echtscheiding, een aantal jaren is verstreken en er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Dat kunnen zijn: meer behoefte aan partneralimentatie dan wel een verminderde draagkracht waardoor men minder of niet meer in staat is alimentatie te betalen(grofweg).
Bij de intake wordt beoordeeld welke van die omstandigheden van toepassing zijn. Uw advocaat zal eerst onderzoeken of een verzoek tot vermeerdering, vermindering dan wel nihil-stelling rechtens haalbaar is.
 
Bij instemming met een positief advies zal de advocaat overgaan tot indiening van een verzoekschrift bij de Rechtbank. De Rechtbank neemt het verzoek in behandeling en zendt een afschrift daarvan naar de wederpartij. Deze verkrijgt de gelegenheid ter zake een verweerschrift in te dienen. Vervolgens vindt er een mondelinge behandeling plaats en in de meeste gevallen daarna een eindbeschikking. 
  
Vaste prijsafspraak voor eisende dan wel verwerende partij:
Honorarium € 1.800,00
BTW € 378,00
Griffierechten € 288,00
Kantoorkosten € 85,00 exclusief BTW 
Exclusief eventuele legeskosten
Totaal € 2.568,85
 
Indien slechts een advies wordt gegeven door de advocaat en dit mocht negatief zijn dan is de vaste prijsafspraak:
Honorarium € 400,00
BTW € 84,00
Totaal € 484,00