Omgangsregeling

Tijdens de echtscheidingsprocedure op eenzijdig verzoek stelt de Rechtbank de omgang vast tussen de ouders en de kinderen bij wie de kinderen niet inwonen. In de meeste zaken lossen de gewezen echtelieden c.q. ouders de problematiek met de omgang op.
 
In enkele gevallen echter is het noodzakelijk dat partijen van mening blijven verschillen en de advocaat dus over moet gaan tot het indienen van een verzoekschrift tot wijziging van die omgangsregeling.
 
Het bovenstaande is ook van toepassing in de omgang met kinderen die uit een andere relatie en huwelijk zijn geboren. Echter met een één uitzondering: diegene die omgang verzoekt dient aan te tonen dat hij met het kind in gezinsverband heeft geleefd dan wel de erkenner of verwekker is.
 
In incidentele gevallen hebben ook andere familieleden recht op omgang, waaronder bijvoorbeeld de grootouders. Niet alleen de Nederlandse wetgeving is van toepassing doch ook de Europese.
 
Voor alle zaken zoals hierboven beschreven bieden wij u een vaste prijsafspraak:
Honorarium € 1.700,00
BTW € 357,00
Griffierechten € 288,00
Kantoorkosten € 85,00 exclusief BTW 
Exclusief eventuele legeskosten
Totaal € 2.447,85