Kinderalimentatie

Tijdens de echtscheidingsprocedure wordt vastgesteld welk bedrag aan bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen moet worden betaald. Na het verstrijken van enige tijd kan het zijn dat de omstandigheden, die destijds hebben geleid tot die vaststelling, zodanig zijn gewijzigd dat een verhoging dan wel een vermindering is gerechtvaardigd.
 
De werkzaamheden van uw advocaat bestaan eruit dat een advies wordt uitgebracht over de haalbaarheid van het verzoek. De advocaat is daarbij gebonden aan vaste richtlijnen die de Rechtbank hanteert. Bij een positief advies gaat de advocaat over tot indienen van het verzoekschrift tot wijziging. Voor de eisende als voor de verwerende partij is een vaste prijsafspraak mogelijk:
Honorarium € 1.800,00
BTW € 378,00
Griffierechten € 288,00
Kantoorkosten € 85,00 exclusief BTW 
Exclusief eventuele legeskosten
Totaal € 2.568,85
 
Voor het uit te brengen advies is een afzonderlijk honorarium van toepassing indien dit advies negatief mocht zijn.

Bij een positief advies is de vaste prijsafspraak van toepassing als boven uiteengezet.
Honorarium € 400,00
BTW € 84,00
Totaal € 484,00