Huurrecht

Wat is uw rechtspositie?
Beoordelen / aanpassen huurovereenkomst: € 500
Moet er worden onderhandeld over de aanpassing ervan dan geldt een meerprijs voor iedere aanpassing ad € 250
                                                
U heeft een conflict?
Procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst met ontruiming: € 1.500
Deze kosten betreffen de werkzaamheden vanaf het uitbrengen van de dagvaarding dan wel de conclusie van antwoord tot en met de eerste mondelinge behandeling ten overstaan van de rechter.

In het geval dat de kantonrechter beslist tot een extra schriftelijke ronde dan wel een tweede mondelinge behandeling dan geldt per handeling een meerprijs van € 500   
 
Bij spoedeisend belang
Kort geding: € 1.500
   
Alle voornoemde bedragen zijn exclusief btw en griffierechten alsmede
eventuele kosten van derden zoals deurwaarderskosten en legeskosten.
 
Wilt u meer informatie?
Maak een afspraak,
de eerste 30 minuten
zijn gratis!
Of kom naar ons
gratis inloopspreekuur
op elke dinsdag
van 18 tot 19 uur.