Boedelverdeling

Na een echtscheiding of de verbreking van een samenwoning moet de boedel op een redelijke basis tussen de twee partijen verdeeld worden. Bovendien moet een aantal belangrijke vragen beantwoord worden, zoals:
- Wie neemt het gebruiksrecht over van de huur- of koopwoning?
- Zijn er nog vorderingsrechten?
- Wie neemt de schulden over?

Ons kantoor zondert de verdeling af van de echtscheidingsprocedure op eenzijdig verzoek doch wil ook aan de wens tegemoet komen een vaste prijs af te spreken. De hoogte ervan blijft echter afhankelijk van de omvang van de boedel waardoor er meer of minder werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Indien partijen c.q. de betrokken advocaten er niet in slagen een verdeling te bereiken dan wordt de boedelnotaris ingeschakeld. Slaagt die er ook niet in dan moet de verdeling door de Rechtbank worden astgesteld.

In de vaste prijsafspraak worden de werkzaamheden onderverdeeld in:

A. Werkzaamheden tot een mogelijke boedelconferentie bij de notaris tot maximaal twee besprekingen en
B. Werkzaamheden tot verdeling waarbij een rechtbankprocedure tot verdeling noodzakelijk is.

A. Alle werkzaamheden waaronder correspondentie, besprekingen en twee boedelconferenties bij de notaris:
Honorarium € 1.500,00
BTW € 315,00
Kantoorkosten € 85,00 exclusief BTW
Totaal € 1.915,00

B. Alle werkzaamheden, correspondentie, twee boedelconferenties met
notaris en indien noodzakelijk een rechtbankprocedure tot verdeling:
Honorarium € 3.000,00
BTW € 630,00
Griffierechten, afhankelijk van de hoogte van de vordering
van € 288,00 tot € 1.519,00 
Kantoorkosten € 85,00 exclusief BTW 
Totaal tussen € 4.013,00 en € 5.249,00