Arbeidsrecht

Wat is uw rechtspositie?
Beoordelen concurrentie- of relatiebeding: € 300
Moet er worden onderhandeld over de aanpassing ervan dan geldt een meerprijs voor iedere aanpassing ad € 150
Beoordelen en/of aanpassen van de arbeidsovereenkomst: € 500
Moet er worden onderhandeld over de aanpassing ervan dan is er sprake van een meerprijs voor iedere aanpassing ad 
€ 250
  
U heeft een conflict?
Opstellen of beoordelen beëindiging- of vaststellingsovereenkomst: € 750
Indien onderhandeld moet worden omtrent de inhoud daarvan: € 1.000
Pro forma ontbindingsprocedure bij kantonrechter: € 800
 
Ontslag op staande voet?
Kort geding loonvordering: € 1.500      
Deze kosten betreffen de werkzaamheden vanaf het uitbrengen van de dagvaarding dan wel de conclusie van antwoord tot en met de eerste mondelinge behandeling ten overstaan van de rechter.
 
In het geval dat de kantonrechter beslist tot een extra schriftelijke ronde dan wel een tweede mondelinge behandeling dan geldt per handeling een meerprijs van € 500   
 
Inhoudelijke ontbindingsprocedure of voorwaardelijke ontbindingsprocedure bij de kantonrechter: € 1.500. Deze kosten betreffen de werkzaamheden vanaf het uitbrengen van het verzoekschrift dan wel verweerschrift tot en met de eerste mondelinge behandeling.

In het geval dat de kantonrechter beslist tot een extra schriftelijke ronde dan wel een tweede mondelinge behandeling dan geldt per handeling een meerprijs van € 500. 
 
Alle voornoemde bedragen zijn exclusief btw en griffierechten alsmede
eventuele kosten van derden zoals deurwaarderskosten en legeskosten.                                             

Wilt u meer informatie?
Maak een afspraak,
de eerste 30 minuten
zijn gratis!
Of kom naar ons
gratis inloopspreekuur
op elke dinsdag
van 18 tot 19 uur.