Werkwijze

Uw gespecialiseerde jurist

Na bepaling van het overwegende rechtsgebied op basis van de aard van uw zaak, zal een gespecialiseerde jurist verder met u samenwerken, waarbij uiteraard de specifieke kennis binnen ons team op alle deelgebieden beschikbaar blijkt.

Al dan niet gefinancierde rechtshulp

Uw eerste gesprek is tot 30 minuten kosteloos. Blijkt na de intake behandeling van uw zaak noodzakelijk, dan tekent u een overeenkomst van juridische dienstverlening, waarin het juridische geschil en de opdracht aan ons kantoor omschreven staat.

Daarnaast wordt onderzocht of u eventueel aanspraak kunt maken op gefinancierde rechtshulp of dat u een beroep kunt doen op een rechtsbijstandverzekering. Is dit niet het geval, dan wordt in deze overeenkomst, het uurtarief van de advocaat bepaald. In sommige zaken kan ons kantoor u, na een akkoord bevonden offerte, ook voor een vaste prijs van dienst zijn.

Betalende zaak

Er is sprake van een betalende zaak indien de cliënt niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand of een eigen rechtsbijstandverzekering. Hierbij bestaan onze declaraties niet alleen uit honorarium, maar ook uit 8% over het honorarium aan kantoorkosten, bestaande uit drukwerk, porti, telefoonkosten en dergelijke en uiteraard 21% BTW. Verder worden de zogenaamde verschotten, zoals de griffierechten die de advocaat verschuldigd is aan de griffier van het Kantongerecht, Rechtbank of Gerechtshof, deurwaarderskosten en leges, vaak vooraf met een voorschotdeclaratie, in rekening gebracht.

Kwaliteitsbewaking

Onze werkwijze en organisatie wordt tweejaarlijks door de organisatie Pricewaterhouse Coopers doorgelicht. Hierbij kunnen onder andere de afwikkeling van spoedeisende zaken, de agendavoering, onze telefoonprocedures, geautomatiseerde urenregistraties op hun doelmatigheid getoetst worden, zodat u optimale kwaliteit krijgt voor uw geld. In dit licht vindt er na afronding van uw dossier middels een enquêteformulier een klein tevredenheidonderzoek plaats.

Orde van Advocaten

Elke advocaat is ook gebonden aan de Advocatenwetten en de richtlijnen uitgevaardigd door de Orde van Advocaten waarbij iedere advocaat verplicht is aangesloten.
 
Klachten worden behandeld door de Deken van de plaatselijke Raad van toezicht en de Tuchtcommissie waarbij ook iedere advocaat verplicht is aangesloten.