Onze advocaten

Op ons kantoor werken vier advocaten in nauwe samenwerking, die naast hun algemene praktijk van advisering en procesvoering met name de volgende specialistische kennisgebieden hebben:

 

Mr. J. van RietMr. Jan van Riet

 

Specialisaties:

Erfrecht/vereffening

Echtscheidingsbemiddeling

 

 

 

Behartigt voorts uw belangen in kwesties terzake:

Ondernemingsrecht

Verbintenissen- en zakenrecht

 

Mr. P. WinkensMr. Pien Winkens

 

Specialisaties:

Huurrecht

Arbeidsrecht

 

 

 

Behartigt voorts uw belangen in kwesties terzake:

Faillissementen en WSNP's

Strafrecht

Verbintenissen- en zakenrecht

Ondernemingsrecht

 

 

Mr. R. RoberMr. Ruud Rober

 

Specialisaties:

Personen- en familierecht

Echtscheidingen en alimentatie

 

 

 

Behartigt voorts uw belangen in kwesties terzake: 

Alle overige Personen- en Familierechtgeschillen zoals omgang en gezag

Scheiding en deling

Verbreking samenwoning

 

Mr. M. van RietMr. Maartje van Riet

 

Specialisaties:

Volwassenen- en Jeugdstrafrecht

Uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen minderjarigen

 

Behartigt voorts uw belangen in kwesties terzake:

Omgang en gezag

Sociaal zekerheidsrecht