Strafrecht

U wordt verdacht.

Een persoon, die ervan wordt verdacht een overtreding (licht strafbaar feit) of misdrijf (ernstig strafbaar feit) te hebben gepleegd, krijgt te maken met  het strafrecht. Een verdachte is diegene waarvan bij de politie op basis van feiten en/of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld is ontstaan dat hij/zij een strafbaar feit heeft begaan. 

Welke feiten strafbaar zijn, is geregeld in de wet. Een groot aantal feiten zijn strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, maar daarnaast bestaan er vele bijzondere wetten, zoals de Wet Wapens en Munitie, de Wegenverkeerswet, de Opiumwet, of de Wet Economische Delicten. 

De procedurele kant van het strafrecht is vooral geregeld in het Wetboek van Strafvordering. Bijzonder aan het strafrecht is dat het geen zaak tussen de verdachte en het slachtoffer is, maar tussen de verdachte en de samenleving, vertegenwoordigd door een professionele tegenpartij, het Openbaar Ministerie in de persoon van de Officier van Justitie. 

Wat kan een advocaat in het strafproces voor u betekenen? 

Wanneer u of iemand uit uw gezin in aanraking komt met het strafrecht heeft dat nogal wat gevolgen. Wellicht wordt u aangehouden, in verzekering gesteld, of zelfs in voorlopige hechtenis genomen. Het kan ook zijn dat u moet verschijnen voor de Strafrechter of bent al veroordeeld en heeft een straf opgelegd gekregen.   

Rechtsbijstand van een advocaat is in alle gevallen onontbeerlijk! Zelfs al is een veroordeling niet altijd te voorkomen, dan nog zullen wij de schade voor u zo beperkt mogelijk proberen te houden.