Sociaal zekerheidsrecht

Nederland is wellicht nog steeds het land met het beste stelsel van sociale zekerheid. Bijgevolg is de wetgeving hieromtrent bijgewoon uitgebreid, vaak ingewikkeld en voortdurend in verandering.
 
Werknemers op wiens salaris premies worden ingehouden, werkgevers die  premies op het loon moeten inhouden of mensen die van welk type uitkering dan ook afhankelijk zijn. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken.
 
WW. WIA. WAO. WAJONG. AWBZ. PGB. UWV. Reïntegratietrajecten. De Belastingdienst! Een woud van afkortingen, regeltjes en uitzonderingen. Geen wonder dat maar weinigen door de bomen het spreekwoordelijke bos nog zien. En door de nog steeds groeiende bureaucratie en automatisering gaat er steeds vaker van alles mis.
 
Ons kantoor heeft specialisten die antwoorden hebben op uw vragen, die u helpen met uw procedures en zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.