Problemen met de overheid

Een veelvoorkomende vorm van problemen met de overheid is het niet verlenen van een bouwvergunning door uw Gemeente. Ook na diverse aanpassingen van uw bouwplannen, krijgt u nog steeds geen vergunning. Procedures kunnen ondoorzichtig zijn en u het gevoel geven dat u tegen een bureaucratische muur oploopt en er wordt maar niet op uw correspondentie gereageerd. U wordt van het kastje naar de muur gestuurd.
 
De gemeente geeft toestemming tot het starten of het verder uitbreiden van een bedrijf waarvan u als buurtbewoner met zekerheid overlast zult ervaren. Stank- of geluidsoverlast van een staalbedrijf. Verkeersoverlast en een gevoel van onveiligheid rondom een coffeeshop. Auto's rijden veel te snel langs de basisschool. U dient een klacht in, vraagt om verkeersdrempels. U belt keer op keer maar er gebeurt niets.
 
Het Gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening, de inrichting van de omgeving en het vaststellen van bestemmingsplannen. Maar soms kan de individuele burger ernstig in het gedrang komen en moet in verweer komen.

Ons kantoor kan u dan van dienst zijn door uw kwestie voor te leggen aan de Bestuursrechter, die beslissingen van de Gemeente kan toetsen aan de zogenaamde beginselen van behoorlijk bestuur. Dus u hoeft niet alleen te staan.