Onroerende zaken

Onder onroerende goederen verstaan we alle objecten die bij het Kadaster geregistreerd kunnen worden, zoals woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen.

Onze juridische praktijk omtrent onroerende zaken bestaat met name uit conflicten en procedures met betrekking tot de aankoop of verkoop van woonhuizen.
 
Zo kan het gebeuren dat u een woning koopt, met gebreken die door u tijdens de bezichtiging niet vast te stellen waren. De verkoper van het woonhuis heeft de plicht u mededeling te doen van al die onzichtbare gebreken. Heeft de verkoper dit -opzettelijk- nagelaten, dan is deze aansprakelijk voor de schade die u lijdt. Er is dus sprake van een wettelijke bescherming van kopers van onroerende goederen.

Tegelijkertijd heeft u als koper een onderzoeksplicht. U dient zelf te informeren naar bijvoorbeeld de gehorigheid van de woning.

  • Zijn er afspraken met derden, zoals het recht van overpad van de buurman?
  • Zijn er verplichtingen van de vorige bewoner, zoals geen hoge bomen te zullen planten in de tuin

In de jurisprudentie zijn vele zaken bekend, met als rode draad: Hoe ouder de woning hoe zwaarder de onderzoeksplicht weegt en hoe jonger de woning hoe zwaarder de mededelingsplicht.