Mediation / Conflictbemiddeling

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij die oplossing niet, doordat zij zelf in het conflict verwikkeld zijn.
 
Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. Hij brengt de communicatie weer op gang en helpt de partijen om een oplossing te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een creatieve oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Steeds meer geschillen worden opgelost door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. Een groot voordeel daarvan is dat partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en hun relatie niet onnodig wordt beschadigd.
 
Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten:
vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Bijvoorbeeld daarom verplichten de deelnemers zich vooraf tot geheimhouding.

Mediation heeft vele voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing. De belangrijkste daarvan zijn: Snelheid, kostenbeheersing, vertrouwelijkheid en beslotenheid, informele procedure, actieve rol van de partijen, ruimte voor creatieve oplossingen, geen onnodige beschadiging van relaties, gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad = win-win resultaat.