Insolventierecht (faillissement/WSNP)

Van Riet Rober Advocaten houdt zich veel bezig met insolventierecht, ook wel faillissementsrecht genoemd. Dit rechtsgebied betreft zowel faillissementen als wettelijke en buitengerechtelijke schuldsaneringen. Omdat wij door de Rechtbank regelmatig benoemd worden tot curator in een faillissement of als bewindvoerder in een schuldsanering, beschikken wij over een zeer ruimte ervaring op deze gebieden en kunnen wij advies bieden vanuit verschillende perspectieven van de zaak.

Advies bij faillissementsaanvraag:

Wenst u advies bij het aanvragen van het faillissement van een debiteur die zijn schulden niet betaalt of wellicht van uw eigen onderneming, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen beoordelen of de aanvraag aan de wettelijke vereisten voldoet en deze bij de Rechtbank indienen dan wel verweer voor u voeren. Volgens de Faillissementswet kan een schuldenaar failliet worden verklaard indien het bestaan van ten minste een tweetal vorderingen aannemelijk kan worden gemaakt. 

Toch failliet verklaard? 

Tegen een vonnis tot faillietverklaring staat hoger beroep of verzet open. Omdat de beroepstermijn uitzonderlijk kort is; is snelle actie van een advocaat gewenst. 

Wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP):

Zoals hiervoor al aangegeven worden wij door de Rechtbank ook benoemd tot bewindvoerder in WSNP-zaken. Hierdoor kunnen wij u adviseren bij uw aanvraag tot toelating tot de WSNP of kunnen wij voor u beroep instellen in het geval uw aanvraag wordt afgewezen. Ook in dit geval geldt een uitzonderlijke korte termijn zodat u onmiddellijk contact dient op te nemen met een advocaat.