Incasso's, beslag en executierecht

Indien u een uw inziens rechtmatige geldvordering heeft op een persoon of een rechtspersoon, zoals een BV en deze weigert te betalen, kunt u uw vordering, tot een bedrag van € 20.000,00 voorleggen aan de Kantonrechtbank.
 
Voor een groter bedrag kunt terecht bij de Arrondissementrechtbank. Uw procedure begint met een dagvaarding, waarin uw vordering door uw advocaat aan de bevoegde rechter wordt voorgelegd. Wordt uw vordering in een vonnis gegrond verklaard, dan wordt onderzocht of een zogenaamde executoriale beslaglegging op bezittingen van uw schuldenaar mogelijk is.
 
Vervolgens krijgt een deurwaarder de opdracht om al dan niet de beslaglegging tot uitvoer te brengen, in elk geval om uw vordering te gaan incasseren, zo mogelijk inclusief rente, schade en incassokosten.