Huurrecht

Het huurrecht is het rechtsgebied waar binnen de rechten en plichten tussen huurder en verhuurder van een woning of een bedrijfspand worden geregeld. Te beginnen bij het aangaan van een huurovereenkomst of juist de opzegging daarvan.
 
Het beschrijft ook een redelijke verhoging van de huurprijs na een renovatie of verbouwing of een huurprijsverlaging indien de kwaliteit van uw woning achteruit gaat en de verhuurder hiertegen geen initiatieven neemt.
  
Indien de huurovereenkomst niet wordt nageleefd en/of afspraken niet worden nagekomen, kunnen er buitengewoon vervelende conflicten ontstaan. 
   
Wij adviseren u over de mogelijkheden om nakoming af te dwingen of over welke juridische stappen u kunt zetten om bij niet-nakoming tot een beëindiging van de huurovereenkomst te komen.
 
Overigens blijkt een huurder of verhuurder dikwijls ineens aanspreekbaar te zijn op zijn/haar plichten indien u een advocaat inschakelt.