Opstellen contracten

Een doelmatige overeenkomst dient de rechten en plichten van beide partijen helder te omschrijven en tegelijkertijd de daarbij behorende wetgeving te respecteren.
 
Hierbij kennen we dwingend rechtelijke bepalingen, waarvan sprake is bij met name huur- en arbeidsovereenkomsten, en bepalingen van regelend recht, waarvan bij de overeenkomst afgeweken kan worden.
 
Een specialisatie van ons kantoor is de samenstelling samenwerkingsovereenkomsten tussen twee of meerdere partijen, zoals vooral bij de oprichting van een zogenaamde Vennootschap Onder Firma van het grootste belang is. Hierin worden namelijk onder meer de inbreng en winstuitkering per vennoot geregeld. Een goed contract betekent een goede start van uw VOF.
 
Mocht u de gezamenlijke exploitatie van uw ondermening ooit willen stoppen of willen omzetten naar een BV, dan kunnen wij u ook hierbij van dienst zijn middels de zogenaamde dissociatie, de ontbinding van uw VOF. Dit proces is juridisch dikwijls veel complexer dan zich op voorhand laat aanzien en kan het beste door een specialist gedaan worden.
 
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor de meest uiteenlopende vormen van heldere arbeids-, huur- en koopovereenkomsten, zodat iedereen weet waar het op staat.