Burenrecht

In Nederland wonen wij nogal dicht op elkaar en een prettige relatie met de buren wordt dan ook door iedereen als heel belangrijk beschouwd.

In boek 5 van het Burgerlijk Wetboek worden de onderlinge rechten en plichten van buren redelijk nauwkeurig bepaald. Indien dus uw buurman of buurvrouw, naar uw mening, handelt in strijd met deze regels, dan is dit aan de hand van deze wetgeving relatief eenvoudig te verifiëren en kunt u zo nodig juridische stappen ondernemen.
 
Onze advocaten zullen in dit soort zaken evenwel omzichtig optreden om te voorkomen dat de verstandhouding tussen twee buren duurzaam ontwricht raakt. Ten slotte zegt het spreekwoord: een goede buur is beter dan een verre vriend.

Wat u wèl kunt bereiken is dat het onwenselijk en onwettig gedrag van uw buurman/vrouw een halt wordt toegeroepen.