Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt onder meer op welke manier de overheid beslissingen moet nemen en wat u kunt doen als u het met zo'n beslissing niet eens bent. Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? Is uw inziens uw aanvraag voor een uitkering onterecht afgewezen. Is uw uitkering onterecht stopgezet? Maakt u bezwaar tegen een verleende vestigingsvergunning? Bent u ambtenaar en door uw werkgever ontslagen en bent u het oneens met uw ontslagbesluit?
 
Een bestuursrechtelijke zaak begint volgens de Algemene Bestuurswet met het indienen van een bezwaarschrift bij de instantie die de beslissing heeft genomen. 
 
Bijvoorbeeld:
Uw gemeentebestuur laat zich veelal adviseren door een onafhankelijke commissie die het bezwaar behandeld. De lokale overheid kan dat advies volgen of niet. In de meeste gevallen zal het advies gevolgd worden. Stemt u niet in met de beslissing van uw gemeentebestuur op uw bezwaar, dan kunt u de zaak voorleggen aan de Bestuursrechter, die enkel bevoegd is een beslissing van uw gemeentebestuur te toetsen. Hij mag geen beslissing nemen. Besturen blijft overgelaten aan het gemeentebestuur. 
 
Dit voorleggen bestaat uit het indienen van een zogenaamd beroepschrift bij de Rechtbank en bij spoedzaken het indienen van een verzoek tot een voorlopige voorziening, waarbij tegelijkertijd kan worden verzocht aan de Rechter óók te beslissen op het beroepschrift. Op die wijze wordt er op korte termijn een beslissing van de Rechter verkregen.
 
Stemt u ook niet in met deze beslissing, dan is er nog een beroepsmogelijkheid bij de afdeling rechtspraak bij de Raad van State te Den Haag. Ook bij deze instantie kunt u weer om een spoedvoorziening vragen. U begrijpt het al. Deze paden wilt u niet zonder uw advocaat bewandelen!