Arbeidsrecht

In deze wetgeving worden de onderlinge rechten en plichten van werknemer en werkgever geregeld.
 
De regelgeving is veelal dwingend rechtelijk van aard en dus strak omlijnd. Daarnaast is er veelal tegelijkertijd een CAO afgesloten.
 
Het arbeidsrecht speelt een rol op het moment dat u een arbeidsrelatie wilt aangaan, bijvoorbeeld bij het opstellen van vragen over een arbeidsovereenkomst en de bijbehorende sociale zekerheid.
 
Tijdens uw arbeidsrelatie kunnen er vragen ontstaan of onduidelijkheden zijn over de interpretatie van de arbeidsovereenkomst, zoals loondoorbetaling, verlof, ziekte, zwangerschap, uw functioneren en een mogelijke arbeidsduurverkorting.
 
Belangrijke aspecten bij een beëindiging van uw arbeidsovereenkomst zijn onder meer de opzegtermijn, ontbindingsvergoeding, concurrentie- en relatiebeding en de Werkloosheidswet.
 
Een arbeidsconflict wordt in de meeste gevallen voorgelegd aan de Kantonrechter. Hierbij adviseren en begeleiden wij u betrokken en efficiënt. En omdat wij ervaring hebben in zaken voor zowel werkgevers als werknemers, zijn wij in staat de belangen van de wederpartij beter in te schatten. Dat komt uw zaak zeker ten goede.