Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn een verzameling schriftelijke afspraken tussen ondernemers en consumenten of ondernemers onderling, die gelden naast de tussen partijen in een overeenkomst overeengekomen afspraken. Denk aan de betaalwijze, de wijze en termijn van levering, garanties, klachtenafhandelingen en dergelijke. Voordeel hiervan is dat contractspartijen niet steeds opnieuw dezelfde voorwaarden hoeven af te spreken en tot in detail hoeven te regelen.

Welke algemene voorwaarden u hanteert, hangt af van het soort onderneming, welke klanten u bedient en de branche waarin u werkzaam bent. Algemene voorwaarden zijn niet verplicht maar als u lid bent van een bepaalde branche- of beroepsvereniging kunt u verplicht zijn om algemene voorwaarden te gebruiken. 

Wat kan in de Algemene Voorwaarden geregeld worden:

- De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

- Betalingsvoorwaarden

- Leveringsvoorwaarden

- Garantie 

- Klachten 

- Aansprakelijkheid 

- Enzovoorts 

Let op: voor alle regelingen in de Algemene Voorwaarden geldt dat zaken die de kern van de prestatie aangeven, zoals wat er wordt geleverd, de prijs en de duur van de overeenkomst, niet in de algemene voorwaarden geregeld mogen zijn. Daarnaast mogen de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn. 

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden:

Een eenvoudige verwijzing op uw briefpapier naar uw Algemene Voorwaarden is niet voldoende om de voorwaarden van toepassing te laten zijn op uw overeenkomsten. De tekst van de Algemene Voorwaarden dient vóór of uiterlijk tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de andere partij te worden afgegeven en u dient dit ook te kunnen bewijzen in geval van onduidelijkheid daaromtrent. Laat u adviseren door één van onze advocaten.